Protectia datelor

 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

Dragi parteneri,

Noi, SC COM-GEX SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal așa cum este definit în Regulamentul (UE) 679/2016, vă informăm prin prezenta că începând cu 25 mai 2018 ne vom alinia la standardele europene privind protecția datelor cu caracter personal.
Pentru îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din
contractul încheiat între noi, precum și pentru realizarea unor interese legitime COM-GEX, vă anunțăm colectarea următoarelor seturi de date:

 • Titlu (funcție)
 • Nume și prenume
 • Compania reprezentată
 • Adresa poștală (strada, cod poștal, oraș, țară)
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail

 Colectăm și prelucrăm datele mai sus menționate pentru :

 • Comunicarea operațională în vederea derulării în bune condiții a relației de afaceri
 • Comunicări de marketing, invitații la evenimente și alte forme de publicitate
 • Identificarea și prevenirea fraudei
 • Pentru a spori securitatea rețelelor noastre și a sistemelor informatice
 • Pentru determinarea gradului de satisfacție privind produsele și serviciile oferite
 • Pentru informări financiar-contabile și juridice

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus utilizăm furnizori externi de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 GDPR. Aceștia sunt furnizori externi de servicii. Te asigurăm că, prin reglementări contractuale, acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Aceștia pot fi:

 • furnizori de servicii de trimitere email-uri
 • furnizori de servicii de curierat
 • furnizori de servicii de plată / bancare / financiare
 • furnizori de servicii de marketing / telemarketing
 • furnizori de servicii de cercetare de piață
 • societăți de asigurare
 • furnizori de servicii IT
 • furnizori de servicii juridice
 • alte societăți cu care putem dezvolta programe de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

Ca și persoană vizată, ne puteți contacta oricând la adresa de emailgdpr@com-gex.ro în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 • Dreptul de a nu face obiectul unor decizii automate cu efect juridic.

Ne angajăm să luăm  toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Pentru informații suplimentare privind legislația vă rugăm să consultați site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro , iar pentru detalii privind aplicarea regulamentului GDPR în cadrul COM-GEX SRL, ne puteți contacta la adresa de e-mail gdpr@com-gex.ro